Archive for maart, 2011

h1

De schoenen van Patrick

05/03/2011

Iedere maand leen ik $25 uit via de micokredieten van Kiva. Ik zou kunnen zeggen dat ik als zelfstandige ondernemer andere ondernemers wil helpen. Maar dat is niet zo.
Ik wil als bevoorrecht mens in een bevoorrecht land iemand met respect op weg helpen om economisch onafhankelijk te worden.